Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Zápis do MŠ

 

Seznam přijatých dětí do MŠ Komenského a MŠ Letná

pro školní rok 2022/2023

 

Identifikační kód:                                              Identifikační kód:

280146

341240

171882  

11142

277944

260173

51025    

330604   

311927     

481923

491796   

20729   

441617

30714   

301235

141175   

230174

450673   

91255

71078     

161094

220924  

320666

350204  

291234

111049    

391949         

430735   

41869

251121   

121164

380475  

130929

371461   

421112

361394                      

60791

501114   

411206

 

81134

 

400799

 

101159

 

190899

 

471087

 

 

Rozmístění dětí do jednotlivých mateřských škol a tříd najdete v srpnu rovněž na webu MŠ v záložce Aktuality. Děti rozdělujeme do tříd podle věku. Předem vám bohužel nemůžeme s jistotou přislíbit místo v konkrétní, vámi zvolené, MŠ. Mateřská škola Komenského má velmi omezený počet volných míst. Ti z vás, kteří v žádosti o přijetí preferujete MŠ Letnou, budete mít své dítě určitě na Letné.

 

Datum zveřejnění: 17. 5. 2022

 

 

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, příspěvková organizace

 

Початкова школа та дитячий садок Mírová 81, Mimoň

Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro ukrajinské děti

Позначення в ДС Komenského и ДС Letná для дітей з України

pro školní rok 2022/2023 se koná v úterý 7. června

на шкільний рік  2022/2023 яке відбудеться у вівторок 7. червня 

od 13.00–15.00 hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ)

від 13.00 –15.00 годин у будові дитячого садка Komenského (для обох садків) 

Rodiče přinesou:/ Батьки принесуть з собою:

 - Kopii rodného listu dítěte/ Копію свідоцтва про народження дитини

  - Doklad o řádném očkování (vystaví pediatr na vlastní formulář)/ Доказ належної вакцинації (видається педіатром за власною формою)

 - Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přineste kopii doporučení/ Якщо дитина пройшла обстеження в шкільному консультаційному закладі, принесіть копію направлення

 - Občanský průkaz (k ověření bydliště)/ Посвідчення особи (для підтвердження місця проживання)

 - Zastupuje-li dítě jiná osoba, než zákonný zástupce, je třeba doložit své oprávnění dítě zastupovat./ Якщо дитина представлена особою відмінною від законного опікуна необхідно довести свої повноваження представляти дитину.

 

Co by dítě mělo umět před nástupem do školky

Víte, jaké dovednosti by vaše dítě mělo zvládat před nástupem do školky?

 • obouvat a zouvat bačkory, boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet při jídle u stolu
 • samo se najíst lžící, stolovat čistě
 • pít ze skleničky a hrníčku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
 • používat záchod (pleny nejsou přípustné) – včas si dojít (učitelka pomůže menším dětem utírat zadeček)
 • používat kapesník, vysmrkat se (malým dětem pomůže učitelka)
 • vyjádřit slovně své potřeby
 • umět požádat, poděkovat, pozdravit
 • zakrývat si ústa při kýchání a kašlání

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku.

Kontaktní osoba: vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 Kritérium                                                               Bodové ohodnocení

1. Povinné předškolní vzdělávání                           Přednostní přijetí
2. Trvalý pobyt v obci                                                 5
3. Věk dítěte  4–5 let                                                  4
                        3–4 roky                                             3
4. Sourozenec v ZŠ a MŠ                                          2
5. Sociálně znevýhodněné prostředí                          1  

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí právní nárok.

Zákonný zástupce doloží doklad, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zakázky a projekty

Zakázky a Projekty

Projekty