Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, příspěvková organizace

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V MIMONI

pro školní rok 2024/2025 se koná ve čtvrtek 2. května v budově mateřské školy Komenského od 13:00 – 16:00 hod. a v budově mateřské školy Eliášova od 14:00 – 16:00 hodin

Rodiče u zápisu předloží:

 • Žádost o přijetí do MŠ (na žádost vyznačte, kterou MŠ preferujete)
 • Kopii rodného listu dítěte
 • Doklad o řádném očkování (je podmínkou přijetí do MŠ)
 • Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přineste s sebou kopii doporučení
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (k ověření trvalého bydliště)
 • Dítě přiveďte s sebou

Pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky je předškolní vzdělávání povinné!

Děti mladší tří let přijímáme pouze, pokud je volné místo a to maximálně v nejvyšším povoleném počtu těchto dětí na třídu.

V případě dotazů využijte e-mail: ms.komenskeho@seznam.cz

                                              telefon: 733 159 001 nebo 487 862 616

 

Z důvodu sloučení Základní školy a Mateřské školy Mírová a Základní  školy a Mateřské školy pod Ralskem v Mimoni od 1. 7. 2024 žádáme rodiče, aby nepodávali přihlášky duplicitně (na  obě MŠ). Žádosti budou vyhodnoceny podle platných kritérií pro přijetí do MŠ a přijaté děti budou rozděleny na jednotlivé budovy (MŠ Komenského, MŠ Letná a MŠ Eliášova). Pokud obdržíte rozhodnutí, že je vaše dítě přijato např. na  MŠ Eliášova, neznamená to, že skutečně nastoupí právě do této budovy. Vaše dotazy zodpovíme a více informací se dozvíte na schůzce pro všechny rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2024/2025, která se bude konat v tělocvičně budovy 1. stupně Základní školy Mírová (vchod z Jiráskovy ulice) v úterý 21. května v 15,00 hodin.

Budete informováni o tom, co vaše dítě v MŠ potřebuje, jak probíhá vzdělávání, co je potřeba ještě „dopilovat“. Zodpovíme vaše dotazy. I my potřebujeme získat informace o vašem dítěti, abychom se mohli co nejlépe připravit na jeho příchod. Předáme vám další tiskopisy k vyplnění.

Listina přijatých dětí bude zveřejněna 17. května na vchodových dveřích všech mateřských škol a na webových stránkách škol:

www.zsamsmirova.cz (pod kolonkou Mateřská škola a záložkou Zápis do MŠ)

 www.zsamspodralskem.cz (v kolonce ke stažení).

Zda bude vaše dítě přijato, zjistíte pod identifikačním číslem, které vám bude přiděleno při zápisu do MŠ.

Prosíme rodiče, aby na informativní schůzku přišli, pokud možno, bez dětí. Z předchozích ročníků víme, že malé děti ruší, neudrží pozornost, schůzka potrvá cca 1 hodinu.

                                                            

Co by dítě mělo umět před nástupem do školky

Víte, jaké dovednosti by vaše dítě mělo zvládat před nástupem do školky?

 • obouvat a zouvat bačkory, boty (tkaničky zaváže učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet při jídle u stolu
 • samo se najíst lžící, stolovat čistě
 • pít ze skleničky a hrníčku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat kohoutek
 • používat záchod (pleny nejsou přípustné) – včas si dojít (učitelka pomůže menším dětem utírat zadeček)
 • používat kapesník, vysmrkat se (malým dětem pomůže učitelka)
 • vyjádřit slovně své potřeby
 • umět požádat, poděkovat, pozdravit
 • zakrývat si ústa při kýchání a kašlání

Pokud má MŠ volná místa přijímá děti i v průběhu školního roku.

Kontaktní osoba: vedoucí učitelka MŠ Radomíra Řeháčková – telefon: 733 159 001, 487 862 616

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 Kritérium                                                               Bodové ohodnocení

1. Povinné předškolní vzdělávání                           Přednostní přijetí
2. Trvalý pobyt v obci                                                 5
3. Věk dítěte  4–5 let                                                  4
                        3–4 roky                                               3
4. Sourozenec v ZŠ a MŠ                                           2
5. Sociálně znevýhodněné prostředí                        1  

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Děti mladší 3 let se přijímají pouze, pokud je volná kapacita. Podmínkou přijetí dítěte mladšího 3 let je, že zvládlo základy sebeobsluhy, je přiměřeně samostatné a sociálně zralé a je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ. V MŠ jde především o vzdělávací činnost, nikoliv o poskytování péče. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí právní nárok.

Zákonný zástupce doloží doklad, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

U dětí v povinném předškolním vzdělávání (v posledním ročníku před zahájením školní docházky) neplatí povinnost očkování.

 

Individuální vzdělávání

V případě, že zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání, musí dítě k zápisu do MŠ přihlásit, žádost podá k řediteli školy zárověň s žádostí o přijetí nebo nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.

 

Co potřebuje vaše dítě do mateřské školy

 • Bačkory na přezutí (ne crocs)
 • Vhodné oblečení do třídy
 • Balík papírových kapesníků
 • Pyžamo, pokud bude dítě v MŠ spát
 • Nedávejte dětem do školky hračky a cenné předměty, (mohou mít „plyšáka“ na spaní)
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky) v tašce v šatně)
 • Vhodné oblečení na pobyt venku – co si mohou umazat (jiné tepláky do třídy a jiné na ven!!)
 • V průběhu měsíce září budeme vybírat příspěvek SRPŠ 200,-/ na celý školní rok

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Identifikační kód dítěte:                                               Identifikační kód dítěte:

 

10987

210159

20936

220575

30872

240852

40718

250786

51033

260977

61049

271589

70969

281138

81971

291337

90642

300987

100926

311021

110361

320316

130523

331171

140498

341227

151087

351215

161234

360600

171054

 

181255

 

190780

 

200804

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmístění dětí do jednotlivých mateřských škol a tříd najdete v červenci 2024 rovněž na www.zsamsmirova.cz pod kolonkou Mateřské školy a záložkou Aktuality. Přijaté děti budou rozděleny na jednotlivé budovy (MŠ Komenského, MŠ Letná a MŠ Eliášova) až bude známý přesný počet uvolněných míst na těchto budovách nově sloučené mateřské školy. Řídíme se kritérii přijímání dětí do MŠ s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí.        

Datum zveřejnění: 17. května 2024

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zakázky a projekty

Zakázky a Projekty

Projekty