Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY DO 1. TŘÍDY

ЗАПИС УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДО 1ГО КЛАСУ БУДЕ ВІДБУВАТИСЬ

2. 6. 2022/2. № 6. 2022

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst. 5) určuje ředitel termín zápisu do 1. ročníku ZŠ pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na

2. 6. 2022 od 14.00 do 16.00 hodin

v budově v Komenského ulici 101, Mimoň.

Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu.

Ve „zvláštním zápisu“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

S sebou přineste rodný list dítěte, cestovní doklad dítěte i zákonného zástupce a vízum a doklad o zdravotním pojištění dítěte.

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Můžeme přijmout celkem 4 děti.

ЗАПИС УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДО 1ГО КЛАСУ БУДЕ ВІДБУВАТИСЬ

2. № 6. 2022

Шановні батьки,

на підставі Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації § 2. 5) визначає керівника термін зарахування до 1-го класу ЗНЗ для дітей – іноземців, яким надано тимчасовий захист в Чеській Республіці;

2. № 6. З 14:00 до 16:00

в будівлі на вулиці Коменського, 101, Мімон.

Іноземець згідно з пунктом 2. 6. не може подавати заявку у відповідний термін.

У «спеціальній реєстрації» заяву може подати тільки іноземець, якому в Чеській Республіці надано тимчасовий захист.

З собою принесіть свідоцтво про народження дитини, паспорт дитини та законного представника та візу, а також медичне страхування дитини.

Обов’язкове відвідування школи у 2022/2023 навчальному році розпочинається для дітей, які народилися з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року, а також дітей, яким минулого року дозволили відкласти обов’язкове відвідування школи.

Ми можемо прийняти 4 дітей.

 

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let. Děti, které měly povolen odklad školní docházky, musí k zápisu opakovaně.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

Při zápisu zjišťujeme údaje o žákovi, školní zralost, zájem o školní družinu.

Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno přiložit doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz) nebo níže v přílohách. Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“.

Přílohy:

Zápis dětí z Ukrajiny do 1. ročníku CZ/UKR (192.55 kB)

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ CZ/UKR (139.4 kB)

Žádost o odklad CZ/UKR (149.32 kB)

Co by mělo dítě umět před nástupem do ZŠ CZ/UKR (55.28 kB)

Desatero pro rodiče předškoláka (205.56 kB)

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání (60.96 kB)

Zápis – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (12.9 kB)

Zápis – dotazník pro rodiče (21.44 kB)

Zápis – přihláška do školní jídelny (12.51 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (12.63 kB)

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2022/2023 (17.19 kB)

Seznam přijatých žáků 2022/2023 – zvláštní zápis Ukrajina (12.26 kB)

Projekty