Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Zápis do 1. třídy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZŠ A MŠ MÍROVÁ 81, MIMOŇ, p. o. 
4. 4. 2023 od 14.00 do 16.00 hodin

v budově ZŠ v Komenského ulici (1. stupeň), 1. patro

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let. Děti, které měly povolen odklad školní docházky, musí k zápisu opakovaně.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
•    rodný list dítěte
•    občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště
•    cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
•    rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
•    doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

Při zápisu zjišťujeme údaje o žákovi, školní zralost, zájem o školní družinu.
Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno přiložit doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz). Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení na webových stránkách školy.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy.

Přílohy:

Zápis 2023 (190.57 kB)

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání (58.02 kB)

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ CZ/UKR (139.4 kB)

Žádost o odklad CZ/UKR (149.32 kB)

Co by mělo dítě umět před nástupem do ZŠ CZ/UKR (55.28 kB)

Desatero pro rodiče předškoláka (205.56 kB)

Zápis – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (12.9 kB)

Zápis – dotazník pro rodiče (21.44 kB)

Zápis – přihláška do školní jídelny (12.51 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (12.63 kB)

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2023/2024 (12.92 kB)

Projekty