Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Zápis do 1. třídy

 

Seznam Dětí  přijatých  do školy od 1.9.2024

budova v ulici Komenského 101

11499                                                                                                 311767

21670                                                                                                 322026

31012                                                                                                 334084

42141                                                                                                 341949

57944                                                                                                 354057

74019                                                                                                 360932

81369                                                                                                 371269

91217                                                                                                 380166

101197                                                                                               391106

121975

131810

141347

151343

161025

170947

181367

191131

201906

220972

230953

241552

250990

261182

271617

290557

300743

 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Mimoň dochází od 1.7.2024 ke sloučení Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizace a Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizace pod jednu školu s názvem Základní škola a Mateřská škola Mimoň, příspěvková organizace. Záleží na rozhodnutí ředitelky školy, na které pracoviště bude žák od 1.9.2024 zařazen. 

 

INFORMACE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis se bude skládat ze dvou částí – formální a motivační

TERMÍN KONÁNÍ FORMÁLNÍ ČÁSTI: čtvrtek 4.dubna 2024

ČAS KONÁNÍ: od 14:00 do 17:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ FORMÁLNÍ ČÁSTI ZÁPISU: Dům kultury Ralsko, Mimoň, nám. ČSA 173, Mimoň

PRO KOHO JE ZÁPIS URČEN: Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2024 dovrší šesti let věku nebo dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.

CO K FORMÁLNÍ ČÁSTI ZÁPISU DONÉST:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce, případně další doklady o dítěti – rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Obě doporučení si zákonný zástupce obstará sám

PRŮBĚH FORMALNÍ ČÁSTI ZÁPISU:

 1. Zákonný zástupce se dostaví na místo konání formální části, viz výše, a to BEZ DÍTĚTE, které chce přihlásit k povinné školní docházce
 2. Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost a podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky. Žádosti ke stažení na:

ke stažení na www.zsamsmirova.cz – sekce Základní škola – Zápis do 1. tříd – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. V případě odkladu ke stažení – Žádost o odklad šk. docházky

a na www.zsamspodralskem.cz – sekce O nás – ke stažení – Žádost o přijetí do ZŠ. V případě odkladu ke stažení – Žádost o odklad

 1. Zákonný zástupce vyplní zápisový osobní list dítěte – ke stažení na - www.zsamsmirova.cz – sekce Základní škola – Zápis do 1. tříd – Zápis – dotazník pro rodiče
 2.   - sekce O nás – ke stažení – Zápisní lístek
 3. Předloží svůj průkaz totožnosti
 4. Předloží rodný list dítěte
 5. Obdrží Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
 6. V rámci formální části zápisu jsou zákonní zástupci dítěte informováni:
  1. O možnosti povolení odkladu povinné školní docházky
  2. V případě rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění
  3. O možnostech rozvoje dítěte do doby zahájení povinné školní docházky – Desatero pro rodiče předškolního věku
  4. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti nadaných a mimořádně nadaných o systému společného vzdělávání
  5. O individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci žáků dětí z jazykově odlišného prostředí a dětí ze sociálně znevýhodněných prostředí

PRŮBĚH MOTIVAČNÍ ČÁSTI ZÁPISU

TERMÍN KONÁNÍ: 16. dubna 2024 na budově Komenského 101
                                    17. dubna 2024 na budově Luční 530

ČAS KONÁNÍ: vždy od 14:00 hodin do 17:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ MOTIVAČNÍ ČÁSTI ZÁPISU: budova 1. stupně – Komenského 101, Mimoň a budova 1. stupně – budova Luční 530.

Průběh motivačního části zápisu probíhá formou Dne otevřených dveřích na odloučených pracovištích ZŠ Komenského 101 a budovy Luční 530 – po rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště, na kterých se budou od 1.9. 2024 vzdělávat. Včas Vás budeme informovat o zařazení Vašeho dítěte na webových stránkách.

PRŮBĚH MOTIVAČNÍ ČÁSTI ZÁPISU:

 1. Motivační část probíhá se souhlasem zákonného zástupce, který může být této části zápisu po celou dobu přítomen
 2. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku hravou formou
 3. V rámci této motivační části zápisu se dítěti věnují učitelky 1. stupně ZŠ po dobu nanejvýš 20 minut
 4. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností a posoudí připravenost dítěte na vzdělávání
 5. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Ke stažení na www.zsamsmirova.cz – sekce Základní škola – Zápis do 1. třídy – Desatero pro rodiče předškoláka
 6. Absolvování této motivační části zápisu není podmínkou přijetí dítěte k povinné školní docházce

V případě nejasností či dotazů se obraťte na vedení školy:
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, p.o.

Tel.:  Mgr. Bc. Barbora Krejbichová, zástupkyně pro 1. stupeň: 603 891 169
Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, p.o.
Tel: Ing. Lenka Jelínková, MBA statutární zástupce ředitele školy: 721 753 712

 

Přílohy:

Informace k zápisu Typ: DOCX dokument, Velikost: 165.48 kB

Kritéria.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 49.54 kB

Žádost o přijetí Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.82 kB

Žádost o odklad školní docházky Typ: DOCX dokument, Velikost: 14.01 kB

Zápisní list Typ: DOC dokument, Velikost: 42 kB

Co by mělo dítě umět před nástupem do ZŠ CZ/UKR (55.28 kB)

Desatero pro rodiče předškoláka (205.56 kB)

 

 

 

 

Projekty