Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Školní parlament

Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. Parlament se poprvé sešel 19.3.2009. Vznikl proto, aby se žáci naučili hájit a prosazovat své názory. Třída může pomocí svého zástupce sdělovat názory, připomínky, podněty a případně problémy. Povinností žáka v parlamentu je informovat svoji třídu o dění v parlamentu, plánovaných akcích, zadaných úkolech. Na jednání je možné zvát různé hosty. Parlament vede od letošního roku Mgr. Jaroslava Novotná.

Pravidla školního parlamentu

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých.
 2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet.
 3. Nepoužívat vulgární výrazy.
 4. Řešit školní problémy.
 5. Spolupracovat v týmu.
 6. Předávat spolužákům nezkreslené informace.
 7. Zúčastňovat se schůzek.

Školní parlament má právo zejména

 1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti.
 2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy.
 3. Přednést své návrhy vedení školy a vyučujícím.

Cíl školního parlamentu

Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.

 1. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 2. Řešit návrhy a připomínky žáků na lepší chod školy.
 3. Připomínat dodržování školního řádu.
 4. Schůzka školního parlamentu dne 7. a 8. října 2020

Schůzka školního parlamentu dne 7. a 8. října 2020

Schůzka školního parlamentu dne 7. a 8. října 2020

Projekty