Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Rozvrhy tříd

1. A

              1.        2.      3.     4.

 • PO     Č      TV       M     PRV
 • ÚT     Č       M        Č      PČ    
 • ST     Č     TV        Č       PRV
 • ČT     Č     M         Č       HV      
 • PÁ     Č     M         Č       VV

Třídní učitelka: Mgr. BLANKA BOUMOVÁ

1. B

              1.     2.     3.      4.

 • PO     Č     M     PRV   HV     
 • ÚT     Č     M     VV       Č
 • ST     Č     Č      TV      PRV
 • ČT     Č     M     PČ     Č
 • PÁ     Č     M     TV      Č

Třídní učitelka: MGR. HANA PROCHÁZKOVÁ

2. A

                 1.     2.     3.      4.      5.

 • PO      Č     M       Č       PRV    VV   
 • ÚT      TV    Č       M      Č      
 • ST      Č      M      Č       HV  
 • ČT      Č    TV     M       Č       PRV
 • PÁ      Č     M      Č       PČ 

Třídní učitelka: Mgr. ZDENA KABEŠOVÁ

2.B

               1.      2.       3.        4.      5.

 • PO     Č        M       Č        PRV    HV
 • ÚT      Č       VV     M        TV  
 • ST      Č        Č      PRV     Č
 • ČT      Č        M     TV       PČ      Č
 • PA      Č        M     Č         Č     

Třídní učitelka: BARBORA JÁNOVÁ

3. A

               1.     2.     3.     4.      5.

 • PO      AJ    Č    M      Č       PČ
 • ÚT      Č     M     PRV  Č     HV
 • ST      AJ   M     Č      TV     Č
 • ČT      Č    M     Č       VV     Č
 • PÁ      Č    TV    M      AJ    PRV

Třídní učitel: Mgr. JITKA HORČÍKOVÁ

3.B

                1.     2.     3.       4.     5.

 • PO       Č     AJ    M      Č      PRV  
 • ÚT       Č     M     TV     Č      PČ
 • ST       Č     M      AJ    Č     VV
 • ČT       Č     Č       M    HV    PRV
 • PÁ      TV   AJ     M      Č      Č

Třídní učitelka: BC. MARTINA SEJKOROVÁ

4. A

               1.     2.     3.     4.     5.

 • PO      Č     M    TV    AJ    ČS
 • ÚT      Č    VV    M     Č      TV
 • ST       Č    PČ   ČS    Č     VV
 • ČT      M   AJ    M     Č      HV
 • PÁ      Č     M    AJ    IN     Č

Třídní učitelka: MGR. KATEŘINA RŮZNAROVÁ

4.B

               1.     2.     3.     4.     5.      6.

 • PO      Č    AJ    M     HV   IN       
 • ÚT      Č    TV    AJ    M    Č
 • ST      M    Č     ČS    PČ   Č
 • ČT      Č     M    ČS    TV    AJ
 • PÁ      M     Č     VV    VV   Č

Třídní učitelka: SVĚTLANA LANDSMANOVÁ DIS.

5. A

               1.     2.     3.     4.     5.     6.

 • PO      Č     M     ČJ    AJ     ČS
 • ÚT      M     VV   ČS    Č     TV
 • ST      Č      PČ    M     Č     VV   AJ
 • ČT      Č      M     ČS    AJ   Č
 • PÁ      Č       M    HV   TV   IN

Třídní učitelka: IVA TOMKOVÁ

6. A

               1.     2.     3.     4.     5.     6.      7.

 • PO      AJ   M    KJ     D     Č     KJ
 • ÚT       Z     M    VV    Č     IN     HV
 • ST       P     Č     F       VS   VV
 • ČT       AJ   Z     D      M      Č    ČSP
 • PÁ       M   AJ    P     OV     TV   F

Třídní učitelka: Mgr. KATEŘINA KNĚZŮ

6. B

               1.       2.     3.     4.     5.     6.     7.

 • PO     Č       KJ     VV   M   AJ    TV
 • ÚT     D       Č        Z     IN    M     P
 • ST     Č       OV      M    F     AJ    TV
 • ČT     P      AJ       VV  Č     D      FEG
 • PÁ      Z      F       ČSP  M    TV

Třídní učitel: MGR. JAROSLAVA NOVOTNÁ

7.A

               1.      2.      3.      4.       5.      6.      7.

 • PO      D     AJ     NJ    TV      M     Č
 • ÚT      AJ    Z       F       P       Č      IN
 • ST      OV   M     VV     VV     Č      NJ
 • ČT      M     P       Z      AJ     HV     F 
 • PÁ      Č      D       M     TV     ČSP 

Třídní učitel: MGR. KLÁRA POBUDOVÁ

7. B

               1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.

 • PO      Z     VV    Č     TV    AJ   NJ
 • ÚT      OV   VV   M     AJ    F     D
 • ST      Č      NJ   P     M     HV   ČSP
 • ČT      Č      F      M    D     Z      IN
 • PÁ      AJ    P     M    TV   Č

Třídní učitelka: ING. JOSEF POBUDA

8.A

               1.     2.      3.     4.     5.      6.     7.     8.     9.

 • PO      VZ   Č      IN     NJ   TV     AJ
 • ÚT      M     CH   D      P     AJ     Č
 • ST       M    Z      Č     ČSP  TV     Z
 • ČT      AJ  MP/POP NJ    M     CH   D           VV    VV
 • PÁ      F     Z       M      Č       P    OV  

Třídní učitelka: EVA PADUCHOVÁ

8. B

               1.     2.      3.     4.       5.      6.      7.      8.     9.

 • PO     VV    M     AJ    Č       TV     Z              VZ     ČSP
 • ÚT      VV/IN  M      D     NJ     CH    P
 • ST      VV/IN   M     OV    Č       TV    F        
 • ČT      M   M/POP   Č     CH     AJ   D                 
 • PÁ      NJ     P     F      Č      AJ     Z  

Třídní učitelka: BC. MONIKA DOBROVOVÁ

9.A

2022/2023

                1.             2.     3.     4.      5.     6.     7.     8.     9.

 • PO     MP/POP      VZ    AJ    Č       M             TV    D    Z
 • ÚT      CH         NJ   AJ     ČSP   Č     M
 • ST       F            VV     M     VV    P     D
 • ČT      M             Č      AJ    IN    NJ   CH
 • PÁ      Z              Č      OV    F      P     TV

Třídní učitel: Mgr. SABINA KOROSOVÁ

9.B

                1.          2.          3.       4.          5.        6.      7.       8.     9.

 • PO       MP/POP  AJ         M        F         NJ               TV      IN    D
 • ÚT       Z         Č           CH       M        VV      VV
 • ST       Č         M          AJ        VZ       F        P
 • ČT       Č        Z            CH       NJ      M       ČSP
 • PÁ       OV     D            AJ       P         Č        TV

Třídní učitelka: Mgr. PETR HÚSKA

Projekty