Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Logopedická prevence

logohrochNaše škola poskytuje od října 2014 novou poradenskou službu (logopedickou prevenci) pro žáky s narušenou komunikační schopností. Tuto službu zajišťuje logopedický asistent, absolvent bakalářského studijního programu Speciální pedagogika na TUL se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, speciální pedagogiky, psychopedie a pedagogiky volného času.

Logopedická prevence probíhá formou logopedických chvilek, jejichž cílem je individuální činnost s každým žákem, artikulační a dechová cvičení, náprava jednotlivých hlásek. Součástí logopedické prevence je poradenství, konzultace s rodiči a následné procvičování hlásek  s dětmi doma.

Jednou ročně navštěvuje naší školu Mgr. Jiřina Jehličková (krajský koordinátor) z SPC pro děti s narušenou komunikační schopností Liberec, která zajišťuje logopedickou depistáž s doporučením pro rodiče a logopedického asistenta. Jednodušší vady řeči se snažíme napravit v rámci logopedických chvilek v ZŠ, u těžších vad doporučujeme rodičům péči klinického logopeda.

Materiály, které využíváme

 • obrázky
 • pexeso
 • Šimonovy pracovní listy (logopedická cvičení I. a II)
 • Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky R
 • Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky L
 • Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky C, S, Z, Č, Š, Ž
 • Logopedické deskové hry
 • Kouká Mína, kouká do komína
 • Jak se kluci a holky učili říkat L, ĎŤŇ, CSZ, ČŠŽ, R a Ř
 • Abeceda chytrých dětí
 • CD
 • Brčka, pírka, papírový dráček, molitanové kuličky, pingpongové míčky, flétna (dechová cvičení)
 • Materiály vlastní výroby (stolní hry, pexeso, obrázky)

Pomůcky

 • logopedické zrcadlo
 • logopedické sondičky
 • odborné knihy (Logopedie – Klenková, Dyslalie – Krahulcová, Logopedická prevence – Kutálková)
 • špatle
 • metronom
 • dřevěné kostky DI, TI, NI a DY, TY, NY
 • molitanové míčky

ROZPIS LOGOPEDICKÉ PREVENCE A INTERVENCE

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

Pondělí až pátek v odpolední hodinách podle předchozí dohody s rodiči (nutná účast rodičů).

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE:

MŠ – čtvrtek 10.50–11.40 hodin

ZŠ – čtvrtek 15.00–15.45 hodin

Projekty