Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Využití přenosných počítačů ve výuce

Využití přenosných počítačů ve výuce

V tomto školním roce jsme začali i na 1.stupni používat jednu z forem interaktivní výuky, která přispívá k úspěšnosti žáků.

V tomto školním roce jsme začali i na 1.stupni používat jednu z forem interaktivní výuky, která přispívá k úspěšnosti žáků. Jsou to přenosné tablety s klávesnicí, které mohou být používány žáky různých věkových kategorií. Na tabletech je možné trénovat základní znalosti a dovednosti, příkladem je psaní, počítání, trénování slovní zásoby a podobně. Díky interaktivitě se žáci aktivně zapojují v hodinách, čímž se zvyšuje jejich motivace a pozitivní postoj k učení. Výukové programy i didaktické hry zároveň rozvíjí jejich počítačovou gramotnost. Tablety se nevyužívají pouze v běžných hodinách, ale také při intervencích a doučování žáků a cizinců. 

Na nákup těchto tabletů byly použity finanční prostředky z Národního plánu obnovy a to komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Finančním zdrojem této  intervence jsou prostředky fondu EU – Next Generation EU.

Povinná publicita

Datum vložení: 30. 1. 2023 19:12
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2024 10:03
Autor: Kateřina Různarová
Projekty