Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Volba školské rady

Volba školské rady 1

Informace o volbě zákonných zástupců do školské rady
Kandidátní listina

Informace o způsobu voleb do Školské rady

Dne 1.9.2022 proběhnou v ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, PO volby do školské rady

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu schváleného usnesením Rady města dne 10.11.2005 pod Z 05/240 vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace.

Funkční období členů školské rady je tři roky – 2022 -2025

- dva členy školské rady jmenuje zřizovatel;

- dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci;

- dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

  1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční dne 1.9.2022 v prostorách školy od 6:00 do 16:00 hod.
  2. Kandidatury na   člena   školské   rady   za   zákonné   zástupce   žáků   je   možno   uplatnit   do 22. 6. 2022, v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky.
  3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků byl zveřejněn od 228. 2022 na internetových stránkách školy.
  4. Do školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků.
  5. Každá rodina má právo na jeden volební lístek a zaškrtne dva kandidáty.
  6. Možnosti vyzvednutí a odevzdání volebního lístku:

 Osobně ve stanovenou dobu, lístky budou k dispozici ve stanovenou dobu u pedagogických pracovníků.

Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků:

 výsledky budou zveřejněny 10.9.2022 na webových stránkách.

 Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

Členy volební komise byly jmenovány:

Mgr. Martina Perutková, Hana Hampejsová, Mgr. Jitka Horčíková

 

Kandidátní listina – kandidáti zákonných zástupců

při ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

 

1) Beranová Miroslava

2) Kohout Martin

3) Peschelová Irena

4) Rampasová Tereza

5) Volfová Jana

 

Datum vložení: 22. 8. 2022 12:37
Datum poslední aktualizace: 22. 8. 2022 12:47
Autor: Eva Majlišová
Projekty