Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Speciální třídy

Speciální třídy

Exkurze do infocentra v Hradčanech a pobyt v přírodě

Exkurze do přírody 1., 2., 3. třídy

Ve čtvrtek 12. května se vydala 1., 2. a 3. speciální třída na pochodové cvičení. Bylo pěkné počasí, takže byla naše vycházka do přírody velmi příjemná. Vydali jsme se po cyklostezce směrem k daňčí oboře. Tam jsme si prohlédli zvířátka a po vydatné svačině jsme se vrátili do Mimoně. Aby nám cesta lépe ubíhala, doplnili jsme „pochodování“ o další disciplíny – střelbu šiškou na cíl, běh nebo šplh na posed. Pěkný den v přírodě jsme zakončili pohybovými aktivitami na hřišti u koupaliště.  

Mgr. Eva Domerecká

Exkurze do infocentra v Hradčanech

12. 5. 2022 třídy 4S a 5S se vydaly do Hradčan.

Cestu do Ploužnice jsme projeli autobusem. Z Ploužnice jsme do Hradčan došli lesními cestami. Počasí nám přálo, takže cesta ubíhala v dobré náladě. Naši exkurzi jsme zaměřili na prohloubení znalosti okolní přírody. V infocentru v Hradčanech jsou naučné hrací tabule, které zábavnou formou představují dětem lokální faunu a flóru. Děti se do úkolů pustily s nadšením. Poznávaly stromy, ptáky, zvířata, jejich stopy. Vyzkoušely si, jak zní vysušené dřevo různých stromů, když do něho ťukají pálkou. Atrakcí byla lezecká stěna. Děti si na ní mohly vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost při šplhání.

Po těchto aktivitách nám bylo umožněno zhlédnout prezentaci fotografií pořízených v okolí Ralska. Před zpáteční cestou jsme se zchladili v hradčanském rybníku. Během cesty jsme zahlédli několik druhů bylin, keřů a stromů, které jsme viděli na fotkách. Do autobusu na Ploužnici jsme nastupovali příjemně unavení, ale plní dojmů.

Mgr. Renata Michailidis

Den pobytu v přírodě

Dne 12. 5. 2022 se žáci druhého stupně speciálních tříd zúčastnili pochodového cvičení. Strávili celý den v přírodě, která se jim odměnila slunečným počasím.

Nejprve jsme jeli autobusem do Bohatic. Navštívili jsme místní mini zoo a prohlédli si zvířata. Velký zájem vzbudili velbloud, lamy a antilopa. Některé děti si je pohladily a nakrmily. Pak jsme si pochutnali na výborné místní zmrzlině a už na nás čekala farma s ovečkami. Z vyhlídky jsme si prohlédli okolní krajinu. Viděli jsme Špičák, Ralsko, Spící pannu a Bezděz. Při zpáteční cestě do Mimoně jsme určovali názvy rostlin a živočichů.

Pobyt v přírodě se nám opravdu vydařil.

Mgr. J. Standová

Datum vložení: 16. 5. 2022 20:43
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2022 8:05
Autor: Renata Michailidisová
Projekty