Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Informace o odchodech a vyzvedávání žáků ze ŠD

Informace o odchodech a vyzvedávání žáků ze ŠD 1

Vážení rodiče,
vyzvedávání žáků ze školní družiny se řídí podle časů uvedených na přihlášce (po obědě nebo kolem 14:30 hodin). Ve výjimečných případech může rodič zažádat a informovat v družinovém notýsku o jiný termín odchodu v konkrétním dnu.

V poslední době velmi narostl počet těchto výjimečných odchodů, což ztěžuje provoz družiny natolik, že je obtížné zajišťovat bezpečnost dětí. Žádáme Vás, abyste vyzvedávali děti dle časů uvedených na přihlášce a změn ve vyzvedávámí využívali pouze v krajních případech. 

Dále Vás prosíme, pokud je předem hlášená akce s přesným časem ukončení, abyste tyto časy dodržovali a nenarušovali tak probram a průběh akce.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že nám všech jde o stejnu věc, a to o bezpezpečnost Vašich dětí. Kolektiv vychovatelek ŠD.

Datum vložení: 12. 10. 2023 14:34
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2024 10:03
Autor: Kateřina Různarová
Projekty