Menu
ZŠ a MŠ Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
Základní škola a Mateřská škola Mírová Mimoň
ZŠ a MŠ Mimoň

Družina

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provozní doba

Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD) je ve dnech školního vyučování: ranní od 6.00 do 7.45 hodin, odpolední od 11.40 do 16.30 hodin (v době výletů, exkurzí i déle). Pokud zůstane žák v ŠD i po 16.30 hodině, řídí se příslušná vychovatelka pokynem ředitele školy – v žádném případě nesmí opustit ŠD, musí kontaktovat nejprve rodiče nebo pověřenou osobu, OSPOD, Policii ČR.

V době vedlejších školních prázdnin (tj. podzimní, zimní, jarní, pololetní) se provoz ŠD řídí mimořádným režimem. Provoz může být dočasně pozastaven, jestliže svoji účast nahlásí méně než 10 žáků.

Platba ŠD

Při celodenním pobytu v ŠD se hradí 100 % ceny (tj. 150,- Kč), při zkráceném pobytu (jen ráno nebo jeden den v týdnu) 50 % ceny. Platba za ŠD (i za obědy) musí být uhrazena zálohově, pokud nebude, bude žák ze ŠD vyřazen. Platba za ŠD se hradí u vedoucí stravování. Odhlašování obědů v době nepřítomnosti žáka si rodiče zajišťují sami.

Kritéria přijímání žáků

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. je školní družina určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. O přijetí žáka do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce žáka o rozsahu docházky žáka do družiny a způsobu jeho odchodu ze školní družiny.  Ohledem na kapacitu ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. ročníků. Dalším kritériem pro přijetí žáka do ŠD je včasné odevzdání zápisního lístku. Přihlašování žáků: 1.ročníky u zápisu do první třídy, 2.–4. (5. podle kapacity) ročníky na konci června. Ohlašování ze ŠD vždy písemnou formou.

Při hrubém porušování školního řádu a nerespektování pravidel, může být žák (na základě rozhodnutí ředitele školy) ze ŠD vyloučen.

Dokumenty ke stažení:

Vnitřní řád ŠD (171.8 kB)

Provozní řád ŠD (13.09 kB)

Snížení úplaty za ŠD (11.95 kB)

Rozhodnutí: snížení úplaty za ŠD (12.08 kB)

Družina

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zakázky a projekty

Zakázky a Projekty

Projekty